Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Könyvajánlók

A cseh Károli-Biblia

 A Biblj Swatá… [1596] Kralicei Bibliaként ismert a szakirodalomban. A Kralicei Biblia a cseh kultúrára gyakorolt nyelvi, vallási, irodalmi hatása hasonló, mint a németeknél a Luther-Biblia, az angolok Jakab király Bibliája, vagy hazánkban a Károli Gáspár által készített fordítás.

Nem a Kralicei Biblia volt első cseh fordítás, az évek során több próbálkozás is történt a szentírás cseh nyelvre való átültetésére, de ez az első teljes cseh nyelvű bibliafordítás, mely nem a latin Vulgata, hanem az eredeti bibliai nyelvek nyomán készült.

A Bibliát a Cseh Testvérek vezető tudósai fordították le. Hirdették, hogy minden prédikáció és igehirdetés alapjául a Bibliát kell megtenni, szorgalmazták a Biblia olvasását a laikusok körében is, szorgalmazták az anyanyelv, a cseh használatát. Az Újszövetség fordítását még 1564-ben Jan Blahoslav (1523-1571) püspök készítette el görögről, míg az Ószövetség fordítását utódja, Ondřej Štefan (+1577) püspök, Izajáš Cibulka (1550–1582), Pavel Jessenius irányításával több cseh lelkész végezte el.

A Bibliát a dél-morvaországi Kralicében nyomtatták ki, innen ered elnevezése. Kralicen 1540 körül épült vár, mely Jan Žerotín (+1583) tulajdonába került a század második felében. A Cseh Testvérek pártfogójaként ő engedte át 1578-ban a kralicei erődöt a Testvéreknek, akik 1562 óta titkos nyomdát működtettek Eibenschützben. Itt nyomtatták ki a Bibliát Žerotín támogatásával és költségén.

Az első kiadás hat kötetben jelent meg 1579 és 1593 között, gazdag jegyzetapparátussal, ez azonban csak szűk körben terjedt el. Példányunk a második kiadás, mely két kötetben jelent meg, a bő apparátus elhagyásával. Ez lényegesen nagyobb népszerűségre tett szert. 1613-ban kiadták még egyszer Kralicen, de az 1620-as fehérhegyi csat után már nem volt lehetőség újbóli kiadásra. Újabb teljes, cseh nyelvű protestáns bibliák csak a 18. században jelentek meg.

A Kralicei Biblia nyelvhasználata a korszak nyelvi normájának számított, hatása nem múlt el a fehérhegyi csata után sem, az ún. cseh testvérek helyesírását (bratrský pravopis, česko-bratský pravopis) egészen a 19. század közepéig használták Csehországban. Ez a biblikus cseh nyelv, (bibličtina) szintén századokra meghatározata a teológiai nyelvhasználatot, prédikációk, egyházi énekek csekély változással követik ennek szövegváltozatát.

Hazánkban csupán két másik példánya ismeretes (Evangélikus Országos Gyűjtemény; OSZK), noha kiemelt jelentőséggel bírt a hazai szláv ajkú lutheránusok számára. Az 1610-ben, Zsolnán megtartott evangélikus zsinat ugyanis kötelező liturgikus nyelvvé tette számukra a Kralicei Bibla nyelvét, így az egyházi nyelv funkciójában a cseh nyelv foglalta el náluk a vezető szerepet. Példányunk csonka, hiányzik a fametszetes címlap.

Kötése egykor nagyon szép volt, gondos, igényes tulajdonosra vall. A 16. századi vaknyomásos bőrkötést sarok és középveretek is díszítették, melyből csak egy sarokveret maradt meg. Metszése poncolásos díszítést kapott.

A kötet provenienciája bizonytalan. A 1671-ből néhány latin nyelvű bejegyzés, más 17. századi kéztől pedig szláv bejegyzés olvasható példányunkban. A 17/18. század fordulóján már biztosan katolikus („Scriptura ista est Hussitica, adeo Falsificata et Haeretica, uti patet e indice in fine posito”), de szláv származású („Sapient[iae] seu Mudrostij”) tulajdonosa lehetett. A könyv a pesti piarista rendházba került, az ex libris tanulsága szerint.

Bácskai-Horváth Hajnalka

Esemény ideje
Kincseinkből
Be
2022. 09. 22. – 09:16