Concordantiae caritatis

A könyvtár féltve őrzött kincse, az 15. század elején keletkezett Concordantiae Caritatis kódex. Ulrich von Lilienfeld ciszterci apát művét gazdag illusztrációk kísérik.