Privigye. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi
Intézmény rövid története

Ez volt az első magyar területen alapított iskolánk. Pálffy Pál nádor özvegye, Khuen Fran­c iska, miután a Nyitra megyei bajmóci uradalomból eltávolította az evangélikus lelkészeket és tanítókat, szeretett volna ott létrehozni egy katolikus iskolát. Ezért 1666. február 17-én megállapodott Opatovszky Vencel lengyel piarista provinciálissal egy kollégium alapításáról Privigyén. Az első két piarista, Frankovics Pál és Hanacius Ferenc, március 3-án érkeztek meg Bajmócra. Az iskolát Privigyén 1666. november 8-án nyitották meg. Még ez évben megkezdődött a kollégium építése, amely csaknem 10 évig tartott. A rendházat 1674-ben, az iskolát és a templomot 1676-ban vették használatba. A templomot 1679. szeptember 11-én szentelte fel Pálffy Ferdinánd egri  püspök. 

A privigyei kollégium már kezdettől fogva a rendi utánpótlás székhelye volt, a novíciusok és a kispapok képzését szolgálta, és a korszerű tanárképzés  színtere is lett. A Habsburg-párti Pálffyak miatt a privigyei piaristák sokat szenvedtek 1678-tól Thököly Imre kuruc csapataitól. 1682-ben a várost felgyújtották, az iskola gyakorlatilag tönkrement, a piaristákat kiutasították, ezért Lengyelországba menekültek. Vissza­térésük után nagyon megfogyatkozott a diákság (400-ról 163-ra esett vissza). Közben az atyák missziós munkája nagyon eredményesnek bizonyult: a túlnyomórészt evangélikus Privigyén 1692-re csak 2 fő nem tért át a katolikus hitre. 

A privigyei iskola kisgimnáziumként működött a 18–19. században. 1911-től 8 osztályos főgimnáziummá bővült. Az utolsó tanév 1918-ban 300 tanulóval kezdődött, de a spanyolnátha, a statáriumok, a rablások miatt többször félbeszakadt. A csehszlovák hatóságok három piarista atyát internáltak, ennek ellenére 1919. május 3-án megtartották az utolsó magyar érettségit. 1919 szeptemberében a piarista kollégiumot szlovák nyelvű reáliskolává változtatták. A piaristák megmaradtak a városban, és az 1930-ban létrehozott Szlovákiai Rend­tarto­mányhoz tartoztak az 1950-es feloszlatásig. Az 1990-es évek elején a rendszerváltás következtében újjáéledt szlovák piarista rendtartomány általános iskolát és gimnáziumot működtet az épületben.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 59-60.)

Kronológia
 • Residentia: 1666-1667
 • Domus: 1667-1950, 1990-
 • Plébánia: 1948-1950
 • Iskola:
  • Elemi/általános iskola (1-4. évf.): 1993-
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1666-1919, 1996-
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.): 1670-?, 2000-
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): ?-1919, 2002-
Intézménytörténeti írások
Intézmény földrajzi helye

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:
 • 1818. II. szemeszter - Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1828. II. szemeszter - Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)