Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Füzetsorozat a kalazanciusi identitásról

Füzetsorozat a piarista nevelők, tanárok képzéséhez

A 2015-ös egyetemes káptalan által elfogadott egyik cselekvési irányelv így szól: „Egyre mélyebben meg kell ismernünk a kalazanciusi iskola identitását azzal a céllal, hogy megőrizzük és megerősítsük sajátos jellegünket, amelyet nevelői feladatunkban meg kell valósítanunk.” Ennek érdekében a Piarista Rend Szolgálat Titkársága készített egy tematikus füzetsorozatot a piarista intézmények nevelői, oktatói számára.

A „nulladik” füzet (Egy identitásalapú képzési terv megvalósításának kritériumai) kifejezetten a pedagógusok képzésének megtervezéséért és előmozdításáért felelős személyeknek szól. A legtartalmasabb és legjobb képzés az, amely képes karizmatikus identitást közvetíteni, ami sokkal mélyebb és összetettebb feladat, mint egy könyv elolvastatása vagy egy képzési műhelymunka megszervezése. A pedagógus akkor kap identitást, ha munkáját küldetésként éli meg, és karizmatikusan kapcsolódik a Kegyes Iskolákhoz.

Az 1–10. számú füzetek a kalazanciusi-piarista mutatókat (indikátorokat) dolgozzák fel. Mindegyik füzet annak bemutatásával kezdődik, hogy miként jelenik meg az adott dimenzió a Kegyes Iskolák kezdeti éveiben, utána pedig arról tárgyal röviden, hogy miként értelmezzük azt ma a piarista gyakorlatban és reflexióban. Ezt követően javaslatokat kínál a nevelési tervbe való beillesztéshez és támpontokat ad a pedagógus egyéni értékeléséhez. Végül kérdéseket tartalmaz a személyes vagy csoportos reflexióhoz.

Ez a segédanyag sokféleképpen felhasználható a pedagógusok képzési folyamatában. Úgy készítettük el, hogy a résztvevők kiscsoportban dolgozzák fel, melybe személyes tapasztalataikat is bevihetik. Nem az a cél, hogy minél többet megtudjunk Kalazanciusról, hanem az, hogy megtanuljuk saját személyes tapasztalatainkat összekapcsolni a kalazanciusi eredeti tapasztalattal és meglátásokkal, és hogy ebből az összekapcsolásból a résztvevőkben lelkesítő, teremtő, változtatásra serkentő erő születhessen.

Úgy gondoljuk, a leghatékonyabb képzés az, amely olyan jelentős tapasztalatokat kínál, amelyek hivatásának mélyén érintik meg a személyt, és nevelői hivatásában növekedési folyamatot indítanak el. Ezek a tapasztalatok akkor „jelentősek”, ha vannak élő referenciaközösségek, rendszeres foglalkozásokon alapuló komoly bevezetés a piarista identitásba és megfelelő kísérői struktúra.

A szövegek csak tükröt tartanak, amelybe belenézhetünk, és lámpásként szolgálnak, amely megvilágítja utunkat. Az a fontos, amit az egyes nevelők felfedeznek és közölnek társaikkal; amit közösen megsejtenek és megálmodtak. Az identitásban történő képzés olyan folyamat, amely képes új életet adni, a karizmát közösen aktualizálni és Kalazanciusból merítve közös identitást építeni.

A piarista küldetés teljesítéséhez „Isten ajándékaként karizmát, az evangélium kalazanciusi olvasatát, saját történelmet, lelkiséget és pedagógiát, közösségben élő személyeket, sajátos iskolákat és intézményeket kaptunk, amelyek segítenek bennünket abban, hogy jelenvalóvá tegyük a tanító Jézust és az egyház anyai gondoskodását a legkisebbek között” (47. Egyetemes Káptalan: Jézus tanítványai és tanúi ma, 2015, 10).

„A küldetés az identitás dinamikus és termékeny kifejeződésének része, mivel – ahogy a talentumokról szóló példabeszéd is sugallja – az identitás nem egy kincs, amelyet biztos helyre rejtve, féltve kell őrizgetnünk, hanem örökség, amelyet »be kell fektetnünk«, és ajándékként kell mások rendelkezésére bocsátanunk, hogy gyümölcsöt hozhasson” (Katolikus Oktatási Nemzetközi Kongresszus: Záródokumentum, 2015).

Meggyőződésünk, hogy a bemutatott témák tanulmányozása segítheti nevelőinket abban, hogy felfedezzék a piarista karizma becses kincsét.

Javier Alonso SP

 

Füzetsorozat a kalazanciusi identitásról

00 Megosztjuk becses kincsünket

01 A gyerekek és fiatalok központi szerepe

02 A szegények melletti elköteleződés

03 Megosztott küldetés

04 Az Evangélium hirdetése

05 Az Egyházhoz tartozás érzése

06 A család bevonása

07 Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka

08 Kísérés

09 A nevelők képzése

10 A társadalom megújítása

 
Inkulturáció és interkulturalitás

01 Inkulturáció és interkulturalitás a Kegyes Iskolák rendjének történetében  

02 A Kegyes Iskolák interkulturalitással és inkulturációval kapcsolatos valósága

03 Karizmánk inkulturálása

04 Mit jelent rendként dolgozni az interkulturalitáson és inkulturáción

05 KILÉPŐ KEGYES ISKOLÁK - Ferenc pápától Kikonkáig

 

 

Esemény ideje
2022. 10. 18. – 10:18