Piarista könyvek

  • Kiadó: Piarista Rend Magyar Tartománya (1052 Budapest, Piarista köz 1.)
  • Felelős kiadó: mindenkori tartományfőnök
  • Felelős szerkesztő: Koltai András (2023–)

A sorozatban megjelent kötetek:

  1. Balanyi György: Kalazanci Szent József élete. 1941.
  2. Balanyi György: Pirrotti Szent Pompilius Mária élete. 1938.
  3. Sántha György: A piarista rend korai éveiről : tanulmányok. 2023.

A sorozat története

Miután 1934-ben XI. Pius pápa szentté avatta a Pompilio Pirrotti dél-itáliai piaristát, Balanyi György, a rend magyar tartományának hivatalosan kinevezett történetírója feladatának érezte, hogy magyar nyelven is olvasható életrajzot írjon róla. Az életrajz 1938-ban készült el, és a Szent István Társulat adta ki, de már nem a „Szentek országa” vagy a „Szent István könyvek” sorozatban (ahol Balanyinak már korábban jelentek meg művei). Az előbbit ugyanis a kiadó 1931-ben, utóbbit 1937-ben lezárta. Attól fogva, sőt már 1936-tól művelődéstörténeti, teológiai és közéleti kiadányait már nem sorozatként, hanem nagyjából egységes, keskeny, a Társulat címerével ellárott (de különböző méretű) formában jelentette meg (Karl Adam: A katolicizmus lényege; Blazovich Jákó: A nagy szfinx; Schütz Antal: Őrség, stb.). Ebben a formában, de valamivel kisebb méretben jelent meg Pirrotti Szent Pompiliusz életrajza is Balanyi Györgytől, 1938-ban. A kötetből készült puha, papírborítójú, valamint kemény, vászonborítós változat is, amelynek borítóján a piarista rend angyalos címere (vö. Hitre, tudásra, 12.44-46) szerepelt.

Három évvel később, 1941-ben Balanyi György átdolgozta Kalazanci Szent Józsefől életrajzát, amelyet először 1923-ban adott ki a Szent István Társulat. A piarista rend és kiadó úgy döntöttek, hogy az új kötet a Pirrotti Szent Pompiluséhoz hasonló kétféle formában jelenjen meg, de mint egy új könyvsorozat, a „Piarista könyvek” első tagja. Ugyanekkor, 1941 őszén, a Pirrotti Szent Pompilus Mária élete megmaradt köteteinek címlapja elé egy új előzéklapot lapot ragasztottak, amely azt jelezte, hogy ez a kötet lett a „Piarista könyvek” második tagja.

Az ilymódon induló könyvsorozatnak azonban a világháború és az azt követő kommunista diktatúra miatt további kötetei már nem jelentek meg. (Azt sem tudjuk, hogy terveztek-e ilyeneket.) 2023-ban azonban a Piarista Rend Magyar Tartománya úgy döntött, hogy saját kiadásában felújítja a sorozatot, és hasonló formátumban bocsátja közre Sántha György tanulmányainak magyar nyelvű gyűjteményét.