Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Könyvtárképek

Képek a régi piarista könyvtárakról

A régi piarista rendházak könyvtárairól igen kevés eredeti ábrázolás maradt fönn. Ezen az oldalon ezeket gyűjtöttem össze, hogy képet adjanak arról, hogy milyen körülmények őrizték a régi piaristák szellemi örökségük eme legfontosabb tárgyi emlékeit. (A nézőképre kattintva a képek nagyobb méretben is megtekinthetők.)

A podolini rendház könyvtára 1942-ben

 

A podolini rendház könyvtára 1942-ben Polyák Lajos felvétele (Tükör 10[1942]:11, 463.)

„A rendház ma a redemptoristáké, [de] … a háromszázéves hagyományt … nem lehet megölni. … Tovább él a 14.000 kötetes piarista könyvtárban s a régi piarista tanárok, igazgatók, rendfőnökök, prelátusok, püspökök, pápák és királyok szerteszét hányódó arcképeiben.” (Révay József, Egy nap Podolinban, in Tükör 10[1942]:11(nov.), 461-465: 464).


 

 

A váci rendház könyvtára a 20. század elején
(Ephemerides Calasanctianae 6[1937]:5-6.)

„A mieink szorgalmával és ügyességével gyűjtöttük össze … a házi könyvtár tizenhatezer kötetét, amelyek a tudományok minden ágával foglalkoznak görög, latin, olasz, német és magyar nyelven. E könyvtár szekrényeit rendünk egyik laikus testvére készítette az előző [18.] században, amikor rendünk az épület eme részét építtette. A házi könyvtár egy magas és tágas terem, alatta van a hasonló méretű refektórium. Hatalmas kétszárnyú ajtaja van és öt nagy bolthajtásos ablaka, amelyek észak felé, a hegyekre nyújtanak kilátást. Közepén hosszú, zöld posztóval fedett asztal áll. Régebben itt tartották a tartományi káptalanokat is, az utolsót 1858-ban.” (Váry Gerardus, Novitiatus Vaciensis Scholarum Piarum in Hungaria [elucubratio anno 1887 exarata], in Ephemerides Calalasanctianae 6[1937]:5-6: 7.)

A temesvári piarista gimnázium tanári könyvtára 1912-ben
 

A váci rendház könyvtára 1897-ben

(MPRKL, Magyar tartományfőnökség levéltára, Emléklapok a kegyes iskolák 300. éves évfordulójára, Váci noviciátus [N 187/5].)

A váci rendház könyvtára a 20. század elején
 

A temesvári piarista gimnázium tanári könyvtára 1912-ben

(Both Ferenc, A temesvári kegyesrendi főgimnázium története és az új tanintézet ismertetése, in Ért/Temesvár, 1911/1912, 57.)

A váci rendház könyvtára 1897-ben
 

Arendt Endre piarista (latin-magyar szakos tanár) diákjaival a temesvári gimnázium könyvtárában, 1912/1914.

(Piarista Múzeum, Fényképgyűjtemény, XV.)

Képek a Központi Könyvtár Mikszáth téri helyiségeiből

A könyvtár a gimnáziummal és a rendházzal együtt a Duna-parti épület elkobzása után, 1953-ban költözött rendkívül szűkös keretek közé a Mikszáth tér 1. sz. alatti épületbe. A könyvtár 2011-ig lakott itt.  


 
A könyvtár bejárata. A földszinten, a főbejárattól balra. Az ajtó felett a piarista rend fából faragott címere

 
Katalógusszekrény a kutatószobában

 
A kutatók asztala

 
Könyvraktár a földszinten

 
Könyvraktár a földszinten

 
Az ún "Lévay-terem" a II. emeleten, ahol a Piarisztikum különgyűjtemény nyert elhelyezést. Előtérben a névadó Lévay Imre SchP mellszobra.

 
A "Lévay-terem" részlete Dugonics András SchP szobrával