Piarista Központi Könyvtár katalógusai

Könyvtárunk gyűjteményét különféle katalógusok segítségével igyekszünk hozzáférhetővé tenni.

Teljes gyűjteményünk a történelmi cédulakatalógus segítségével kutatható könyvtárunkban.

Számítógépes katalógusaink folyamatosan épülnek.

Központi Könyvtár alapkatalógusa

Tartalmazza a Kalazantinum Rendház könyvtárának katalógusát is.

 

Piarista könyvtárak közös katalógusa

 

Valamennyi piarista iskolai és rendházi könyvtárak és a Központi Könyvtár egyesített katalógusa

Folyóirattár

Több mint 1300 folyóirat számait tartalmazó folyóirattárunk teljes nyilvántartása.

Kurrens folyóiratok

Könyvtárunban az aktuális évben előfizetett folyóiratok listája