Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Könyvajánlók

Dogmafejlődés, dogmaértelmezés

Budapest : Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya : L' Harmattan, 2012. — 190, [1] p. ; 23 cm . — (Jezsuita könyvek : Isten és tudomány)

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

A hiányzó oldalakat Leutner Ignác magyar helytartótanácsi tisztviselő másolta. (1r „una cum tribus primis [foliis] per Ignatium Leutner surrogatis” uo. lapalji jegyzet: „Ex Hungariae comitatu Bacsiensi oriundum regium Consilii Locumtenentialis hungarici Officialem.” – Leutner Ignác 1806-1808 között helytartótanácsi „járulnok”

A kéziratot a prológusok és az egyes bibliai könyvek kezdetén fedőfestékes iniciálék, a bibliai könyveken belül piros-kék tollrajos fleuronné iniciálék díszítik. 

Legszebb iniciáléja a Teremtés könyvének élén áll. A francia bibliákra jellemző ún. Genezis-iniciálé az üdvtörténet összefoglalását adja. A felső hét mezőben a teremtés hét napját követhetjük nyomon, mint az üdvtörténet kezdetét. A képsort az üdvtörténet másik sarokpontja: a Golgota jelenete zárja.

A fedőfestékes kezdőbetűk többsége ornamentális, gyakorta sárkány-, illetve kutya-fejben végződő indák díszítik. A kötetben négy figurális iniciálé is van: a Zsoltárok kezdetén (178r) a hárfázó Dávid király, a Példabeszédek elején (fol. 193r) Salamon és Roboám, Máté evangéliuma kezdetén (fol. 326v) Jessze, Szent Pál apostol Rómaiaknak írt levele élén (fol. 364v) Szent Pál alakjával.

A kódex sorsa:

A párizsi eredetet maga a kódex igazolja. A 19. század elején már biztosan Magyarországon volt, ekkor köttették be igényesen és egészíttették ki Leutner Ignác helytartótanácsi tisztviselővel a hiányzó leveleket. Ő 1806 és 1825 között dolgozott a Helytartótanácsnál, nyilván nagyon ügyesen írt, ha írnok is volt, mindenesetre ezért bízhatták meg a középkori írás utánzásával. Hogy ki volt a megrendelő, az nem derül ki Leutnernek az f. 1r -ra írt bejegyzéséből. A kódex nem árulja el azt sem, hogy mikor került a piaristákhoz. Mindenesetre Ivanics Zsigmond Specificatio librorum-ában harmadik tételként 1835-ben szerepel. Valószínűtlen az itt olvasható feltételezés, hogy egykor Mátyás király budai könyvtárának kincsei közé tartozhatott.

A 13. század első felében a párizsi egyetemhez kapcsolódóan jön létre ez a Biblia-típus. A teológiai oktatás középpontjában a bibliamagyarázat állt. A nagyalakú, több kötetes bibliák helyett sokkal praktikusabb volt magánhasználatra a kisalakú, könnyen kezelhető, egykötetes Biblia, melyet Stephanus Langton a század elején osztott fel fejezetekre. Ezzel a bibliai helyek is könnyen azonosíthatók lettek. A kis méret feltétele volt a nagyon apró betűméret is, a párizsi egyetemre jellemző, gyorsan írható, egyszerű littera parisiensis. (A gótikus írástípus egyik fajtája.) A Biblia parisiensis felépítése és díszítése is jellegzetes. Tartalmazza Jeromos prológusait, a végéhez pedig mindig hozzá másolják az Interpretationes nominum Hebraicorum-ot, mely a Bibliában előforduló héber nevek magyarázatát tartalmazza ábécébe rendezve, és fontos eszköz a bibliamagyarázathoz. A párizsi egyetemen a legfontosabb könyveket „pécia-módszerrel” másolták. A könyvárusoknál e könyvekből volt egy-egy ún. exemplar, egy olyan példány, amelyet nem kötöttek be, hanem az ívfüzeteket csak megszámozták. A másolók ezeket a darabokat (pecia) kikölcsönözték, egyszerre többen is, majd visszavitték és más péciákat vittek haza. Ez azt jelentette, hogy egyszerre többen is másolhattak ugyanarról az exemplarról, igaz, nem mindig sorban kapták meg a füzeteket. De ha pontosan feljegyezték, hogy mit másoltak le, és kiszámították, hogy mennyi oldalra van szükség az ő esetükben egy-egy péciához, akkor ez nem jelentett gondot. 

Madas Edit és Boreczky Anna

Tárgyszó
Esemény ideje
Kincseinkből
Be
2023. 01. 14. – 22:09